Pohádka a pohádka? o třech prasátkách
Uvedení, vyznání i poděkování (Aleš Brotánek)
Prolog (Jan Márton)

ÚVOD DO PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ A SLAMĚNÉHO STAVĚNÍ

Historie slaměného stavění (Jan Márton, Aleš Brotánek, Blanka Johanisová – 5 stran)
vývoj americké a evropské tradice, tuzemské počátky

Trvale udržitelný způsob výstavby zdravých domů (Jan Márton, Aleš Brotánek – 17 stran)
vliv stavebnictví na životní prostředí, klimatické změny a energetická bezpečnost, syndrom nemocných budov, vytápění a provoz budov, tepelně-izolační přírodní materiály, výhody přírodních materiálů – zdravé vnitřní prostředí, vliv na místní komunity, radost ze stavby i užívání

Vlastnosti slaměných balíků (Jan Márton, Blanka Johanisová – 9 stran)
tepelně-izolační a zvukově-izolační vlastnosti, vlhkost v balících, hoření a zkoušky požární odolnosti, alergie a škůdci, deformace balíků, běžně pokládané otázky

Použití přírodních materiálů z hlediska legislativy (Jan Márton, Petr Klápště – 6 stran)
právní systémy, normy a certifikace, stavební povolení nebo ohlášení stavby, pojištění staveb a hypoteční úvěry, stav legislativy v okolních zemích, tuzemské legislativní vyhlídky

PROVÁDĚNÍ STAVEB ZE SLAMĚNÝCH BALÍKŮ

Základní principy stavění v podmínkách České republiky (Jan Márton – 6 stran)
stavební fyzika – difuze vodních par, vzduchotěsnost budovy, konvekce, přirozené osvětlení, seismika, teplená ochrana budov, akustika, prvky pasivní ochrany budov, výběr stavebního pozemku

Příprava slaměných balíků (Jan Márton – 5 stran)
plánování stavby, balíkování, druhy balíků, uskladnění, vlastnosti a tvarování balíků

Stavba v praxi (Jan Márton, Martin Papež – 27 stran)
typy konstrukcí, návrh a realizace jednotlivých částí stavby – základy, stěny, střechy, usazení oken a dveří, příčky a instalace (doplněno typickými stavebními detaily), skladby plášťů pasivních domů, harmonogram stavby, stavby z nosné slámy, vápenné omítky a marocké štuky

Rekonstrukce zateplením balíky (Jan Márton, Aleš Brotánek, Mojmír Hudec – 13 stran)
rodinný dům v Mnichovicích – zateplení vnější stěny
bývalý mlýn ve Křtinách – vestavba příček, zateplení vnitřních stěn a stropu
rekonstrukce mateřské školky v Pitíně

PŘÍKLADY STAVEB ZE SLAMĚNÝCH BALÍKŮ

Izolace z balíků – suchý rakouský způsob (Jan Márton, manželé Václavíkovi, manželé Klápšťovi, Mojmír Hudec, Juraj Hazucha – 31 stran)
úvod do suchého rakouského stavění a zahraniční příklady
rodinný dům v Třebosicích - užití dvojité vrstvy slaměných balíků
pasivní rodinný dům v Jablonci nad Nisou - kombinace dvojité vrstvy balíků s jednoduchou dle fasád
rodinný dům v Šebetově – izolace balíky mezi I profily
pasivní rodinný dům v Habrovanech - balíky přivazované k two-by-four konstrukci
stavby z prefabrikovaných panelů

Izolace z balíků – mokrý německý způsob (Jan Márton, Pavel Šturma, Lukáš Čejna, Mojmír Hudec – 25 stran)
úvod do mokrého německého způsobu stavění
rodinný dům v Dětřichovci – skandinávská konstrukce z kulatiny
Slaměnka – tesařsky stavěná skandinávská konstrukce obalená balíky slámy, s doškovou střechou
pasivní rodinný dům v Rapoticích – kulatý dům s hliněnou omítkou na balících
zahraniční i české příklady staveb ze slaměných balíků

Malé trvale neobývané stavby (Jan Márton, manželé Klikovi, Honza Pospíšil – 11 stran)
příklady řešení konstrukcí
kulatý zahradní domek v Hradčanech u Tišnova – stavba krok za krokem
experimentální obytný slaměný dům v zahradě

Stavby z nosných slaměných balíků (Jakub Wihan, Mojmír Hudec, Jan Márton – 19 stran)
stavby z nosných slaměných balíků v anglofonních zemích
dvoupodlažní dům ve Waddingtonu
stavby Wernera Schmidta z obřích balíků – první oficiálně povolený dvoupodlažní dům z nosné slámy v Disentisu, apartmány v Laně, nejvyšší dům z nosné slámy na světě v severoitalském Graunu, nové příklady staveb

TÉMATA PŘÍBUZNÁ STAVBÁM ZE SLAMĚNÝCH BALÍKŮ

Hliněné omítky a konstrukce (Michal Navrátil, Aleš Dorazil – 23 stran)
úvod do hliněného stavitelství, stručná historie, příprava materiálů, zkoušky hliněných směsí, dusané hliněné zdi, hliněné podlahy, praktický průvodce omítáním a zděním, speciální umělecké techniky, plastiky, příklady od nás i ze zahraničí

Ozeleněné střechy (Jan Márton – 9 stran)
výhody moderních ozeleněných střech, konstrukce od nejjednodušších po sofistikované, skladby, zakončení střech s detaily. Zdroje sukulentů a zakládání porostu, ozeleňování střechy prakticky

Použitá a doporučená literatura, zákony a vyhlášky
Užitečné odkazy na neziskové organizace a sdružení
Klíčová slova pro vyhledávání na internetu
Internetové konference občanského sdružení Ekodům
Seznam autorů a zdrojů fotografií a ilustrací

Celkem 240 stran formátu 220x280 mm (64 čb, 176 barva, matný křídový papír), 645 fotografií a ilustrací


[nahoru]