KDE LZE ZAPŮJČIT 2. VYDÁNÍ KNIHY

Národní knihovna ČR v Praze (Klementinum)
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
460 53 Liberec 1

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno

Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2
779 11 Olomouc

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno

Studijní a vědecká knihova v Hradci Králové
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo náměstí 9
728 00 Ostrava 1

KDE LZE ZAPŮJČIT 1. VYDÁNÍ KNIHY

Národní knihovna ČR - Klementinum
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
460 53 Liberec 1

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno

Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2
779 11 Olomouc

Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice

Knihovna fakulty architektury v Brně
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury
Poříčí 5
639 00 Brno

Severočeská vědecká knihovna
W. Churchilla 3
401 34 Ústí nad Labem 1