Ing. arch. Jan Márton (*1980)

Autorizovaný architekt. V roce 2006 absolvoval Fakultu architektury ČVUT. Po čtyřech letech spolupráce s Alešem Brotánkem spoluzakládá ateliér Nature Systems. Autor projektů pasivních domů a spoluautor první pasivní mateřské školy v ČR v Praze-Slivenci. Je činný v občanském sdružení Ekodům. Působí jako lektor kurzů zaměřených na izolace ze slaměných balíků a propojení energeticky úsporných domů s přírodními materiály. Vydavatel a hlavní autor knihy Stavby ze slaměných balíků (2010 a 2014).

Architektura, urbanismus, územní plánování, zahrady a krajina, participace veřejnosti, poradenství, vzdělávání: www.naturesystems.cz

Kancelář: Puškinovo náměstí 17, 160 00 Praha

E-mail: Vodafone: +420 777 953 098 T-Mobile: +420 739 640 878

Akad. arch. Aleš Brotánek (*1957)

MOTTO:
Šetrné využívání energií a možnosti místních a přírodních materiálů je jeden z nevyužívaných potenciálů k osvobozování se ze závislosti na plýtvání.

Akad. arch. Aleš Brotánek narozen 1957 v Praze. Vystudoval na VŠUP a diplomoval v roce 1984 prací, která řešila nové skryté potenciály života na venkově od urbanistické revitalizace osídlení, bydlení v nízkoenergetickém a generačně přizpůsobivém domě až do detailu ekodesignu nábytku.

V létech do sametové revoluce navrhoval hračky, dětská hřiště a interiéry. Po roce 1989 se specializuje na nízkoenergetické a pasivní domy. Je autorem prvního nízkoenergetického RD v Čechách. Pro společnost Country Life se poprvé věnoval návrhu domů s ohledem na ekologickou stopu při výstavbě, provozu a likvidaci. V této souvislosti navštívil USA, odkud přivezl poznatky o stavění ze slámy a od té doby se podílel na pořádání kurzů stavění ze slámy v rámci občanského sdružení Ekodům.

Je autorem první rekonstrukce a realizace podle zásad pasivního domu v ČR financované z veřejného rozpočtu – Ubytovna mládeže ve Vysokém Mýtě (oceněno čestným uznáním v soutěži Energetický projektu roku 2006). V současnosti se zaměřuje na propagování významu úspor neobnovitelných energií v obsluze budov, kde v současnosti mizí téměř polovina jejich spotřeby. Dnes projektuje pouze pasivní domy, nebo domy blízké pasivnímu standardu a publikuje zkušenosti v odborném tisku. V lednu 2009 bylo uvedeno do provozu první školské zařízení navržené AB ateliérem s optimálním přivádění čerstvého vzduchu potřebného pro koncentrovanou pozornost žáků při výuce a kde bylo dosaženo při přestavbě 89% úspor energií proti původnímu stavu. Zabývá se rovněž poradenstvím v oboru nízkoenergetických a pasivních domů i moderních dřevostaveb. Externě přednášel na ČVUT, na FHS v Praze, na FSS v Brně.

Je též stále ještě předsedou rady o.s. Centrum pasivního domu (www.pasivnidomy.cz).

Ing. arch. Mojmír Hudec (*1951)

Autorizovaný architekt, absolvent FA VUT Brno (1980). Zaměstnaný postupně v několika projekčních ateliérech v Brně. Poslední zaměstnání jako vedoucí projektant ve Výzkumném a vývojovém ústavu Pozemních staveb v Brně. Ještě před listopadem 1989 se osamostatňuje a pracuje jako architekt „na volné noze“. V roce 1991 spoluzakládá česko-francouzskou společnost Bioklimat sdružující řadu odborníků na nízkoenergetické a solární stavby. Pod hlavičkou této společnosti projektuje přelomovou nízkoenergetickou stavbu –Sluneční penzion ve Svitavách dokončenou v roce 1993. Po roce 2000 projektuje a realizuje první domy podle pasivního standardu. Dlouhodobě se specializuje na projektování pasivních a nízkoenergetických domů. Dává přednost používání přírodních materiálů a ekologických technologií. Zabývá se popularizací nízkoenergetického a ekologického bydlení, přednáškovou činností, vystupováním na odborných konferencích a je autorem mnoha článků v tisku. V nakladatelství Grada vyšla jeho kniha “Pasivní dům – proč a jak stavět. Je členem rady Centra pasivního domu v Brně.

A T E L I É R E L A M
Mojmír Hudec, Ing.arch.
Pekařská 6, 602 00 Brno
telefon./fax: 543 234 510
e-mail:

Michal Navrátil (*1973)

Spolumajitel stavební firmy RIGI, od roku 2004 se aktivně věnuje problematice ekostavění a vytváří projekt Sluneční ulice. V roce 2005 začíná jako první v ČR vyrábět hliněné omítky pod značkou Picas, které si i sám vyvíjí. Aktivně se podílí na šíření povědomí o hliněných materiálech. V roce 2007 začíná vydávat internetový informační časopis Bulletin Picas. Je členem Sdružení hliněného stavitelství a o.s. Ekodům.

www.rigi.cz

Ing. arch. Pavel Šturma (*1972)

Absolvent Fakulty architektury ČVUT. Návrhy domů s použitím hliněných stěn, omítek, slaměných balíků, ozeleněných střech. Účastník a pořadatel kurzů přírodního stavění. Návrhy interiérů, nízkoenergetických a pasivních domů.

Ing. arch. Blanka Johanisová (*1981)

Architektka, studium na FA ČVUT dokončeno 2006. V rámci studia roční stáž v Paříži 2004/04. Zkušenosti z projekce ve dvou pražských atelierech, od počátku roku 2010 pracuje samostatně. Nadšenec pro stavby z přírodních materiálů a energeticky úsporné stavby. Jako účastník a v poslední době i organizátor se účastní různých tematických workshopů a exkurzí. Publikační činnost pro e-arch.

Blanka Johanisová,
Jaselská 36, Praha 6
Tel. 775/973882
e-mail:

Aleš Dorazil (*1972)

K přírodě jsem lnul asi jako každý již od mala, avšak, jak jsem se již někde zmínil, s hlínou jsem si nikdy jako malý kluk nehrál a možná právě proto mám tuto potřebu nyní :-). K přírodnímu stavitelství jsem se dostal trochu oklikou přes svůj zájem o přírodní způsob života a hledáním, jak na to. Asi před pěti lety jsem začal jezdit po tématicky zaměřených přednáškách a workshopech a brzy se tento můj nový koníček stal i mým živobytím. Za uvedení na cestu hlinaře vděčím však především Marku Vlčkovi, u kterého jsem začínal a pak také Michalovi Navrátilovi, který mi dal důvěru při stavbě svého domu.

Více informaci o mém díle bude možné získat na mých připravovaných stránkách www.prirodnidum.cz


tel. (+420) 775 619 848

Jakub Wihan

Je amabasadorem skupiny přírodních stavitelů amazonails a partnerem v britské firmě Straw Works. Živí se projektováním odolných slaměných budov s co nejménším negativním dopadem na životní prostředí, za pomoci novátorských technologií, které se vyznačují svou jednoduchostí. V oblasti poradenství a výcviku se zaměřuje na stavitele svépomocí.

www.jakubwihan.com, strawworks.co.uk

Martin Papež (*1966)

Všichni stárneme, čímž se měníme, posouvají se nám životní představy, cíle, hodnoty... Touto životní cestou a zásadním rozhodnutím jsem si ve svých čtyřiceti letech prošel i já, když jsem se vydal na profesní dráhu nikoliv "chemického" ale "přírodního" zedníka hliněných omítek a stavebních přírodních materiálů, které předcházel jistý čas strávený na workshopech, přednáškách, seminářích, veletrzích a brigádách.

www.hlinaprodum.cz

[nahoru]